Pedal Çevirmeye Devam, Yoksa Düşersin Haberi - yenikadin.com
Bu sayfayı paylaşın
9.03.2019 11:23

Pedal Çevirmeye Devam, Yoksa Düşersin

Uzlaştırmacı, İş Adamı, Girişimci, Mentör Dr. N. Sezgin Özaytekin ile röportajdaydık!

Haber: Pedal Çevirmeye Devam, Yoksa Düşersin

Son dönemlerde uzlaştırmacılıkla ilgili haberleri sık görmeye başladık. Adalet Bakanlığı tarafından kurulan Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından başlatılan 'Uzlaştırmacı' mesleği her geçen gün artıyor. Konu ilgimi çekince işin uzmanı Dr. N. Sezgin Özaytekin ile bir araya geldim. Sezgin Bey ve ailesi; stresli durumlarda danıştığım, sohbetlerinden feyz ve keyif aldığım ailemiz gibi gördüğümüz çok değerli bir dostlarımızdır. Konunun da uzmanı olunca beni kırmadı, bu güzel söyleşi ortaya çıktı. Kendisine yazım aracılığıyla da yeniden teşekkür ederim.

Bu arada uzlaştırmacılık ve arabuluculuk aynı değil en baştan yazayım :)

Sezgin Bey, işleri uzlaştırmak mümkün mü? (gülüşmeler) Nedir Allah aşkına bu "Uzlaştırmacılar" kimdirler, ne iş yaparlar, kime bağlı çalışırlar?

Aslında hepimizin bildiği bir şey uzlaşma. Geleneğimizde de var. Bilge insanlar, kanat önderleri, köyün kentin ileri gelenleribulundukları çevrede olan çatışmaları uzlaştırırlarmış. Kadı'ya varmadan bir büyüğe varırlarmış. Artık uzlaştırma hukuk sistemimizde alternatif bir çözüm yöntemi olarak var. Toplumlar artık cezalandırıcı adalet yanında, onarıcı adalet yaklaşımının bir enstrümanı olarak uzlaştırmacılığı da adaletin gerçekleşmesinde bir araç olarak kullanıyorlar.

Ülkemizbir imparatorluk bakiyesi. Çeşitli inançların, ırkların, kültürlerin bir araya geldiği bir topluluk. Buna ilaveten 20. yy sonunda ve 21. yy başında köylerden büyük şehirlere akışlar, var olan bir imparatorluk bakiyesi kültür halitasınınüstüne bir de büyük çoğunluğu Suriyelilerden oluşan ama Afgan, Iraklı, İranlı, Afrikalı bir çok farklı dil, inanç ve kültürün karışmaya çalıştığı, işsizliğin ve yasal boşlukların doğurduğu eşitsizliğin ortaya koyduğu daha önce deneyimlenmemiş bir yapı var. Ayrıca bazı derin siyasi görüş farklılıklarının yarattığı sıkıntılar. Hepsi bir araya gelinceçatışmaların ortaya çıkmaması diye bir şey düşünülemez.

Bir hayal edin bu yapıda birden çok kişinin herhangi bir konu üzerinde anlaşması mümkün mü? Bu karmaşık yapıdaki insanların gereksinimleri, istekleri birbirleriyle ters düşmez mi? İletişim, yaş, kültür seviyesi, ekonomik durum, yetişme ortamı, psikolojik yapı, eğitim yapısı hepsi çatışmanın yeşermesi için verimli bir ortamı oluşturuyorlar.İşte bu noktadaonarıcı adalet ve onun önemli bir parçası olan "Ceza Hukukunda Uzlaştırma" müessesesi ortaya çıkıyor.

Ceza hukukunda uzlaştırma, ceza soruşturması ve davasında tarafsız bir kimsenin arabuluculuğuyla uyuşmazlığın çözülmesi için suçun mağduru ve failinin iletişim kurduğu süreçtir. Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre uzlaşma, iletişim süreci sonunda varılan anlaşmayı ifade ederken, uzlaştırma tarafların katıldığı sürecin bizzat kendisini ifade etmek için kullanılmaktadır. Amaç mağdurun mağduriyetinin giderilmesi ve düştüğü manevi bunalımın onarılması, failinde yaptığından pişman olmasını sağlamaktır.

Siz iş adamı, girişimci kimliğinizle bir çok kişiye mentörlük yaparken şimdi de uzlaştırmacı olarak karşımıza çıktınız. Uzlaşmacı olmaya nasıl karar verdiniz?

Biliyorsunuz ben banka müfettişliğinden, dış ticarete, oradan da akademisyenliğe geçmiş biriyim. Türkiye'nin gezmediğim bir kaç vilayeti kaldı, dünyada da bugüne kadar otuz beş ülke gezdim. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İşletme Ana Bilim Dalında mastırımı "İnsan Kaynakları" dalında, doktoramı"Yönetim ve Organizasyon" dalında yaptım. Ayrıca mentörlük ve koçluk eğitimi aldım. Bunu çok uzun yazdım, zira vurgulamak istediğim insanlara dokunmayı seviyorum. Yapabileceğim bir şey varsa yapmayı, yardımcı olmayı istiyorum. Bu nedenle uzlaştırmacılığa başladım.

Uzlaştırmacılar, uzlaştırmacılık görevini gönüllü bir kamu hizmetiolarak yaparlar. İstenilen şartların bulunması, gerekli eğitimin alınması ve sınavda başarılı olunması sonucunda "Uzlaştırmacı" kimliği sicile kaydedilerek AdaletBakanlığı tarafından verilir. Bu noktadan sonra genellikle şikayete bağlı suçlarda, tespit edilmiş bu uzlaştırmacılara görev verilerekuzlaştırma yapmaları istenir.

İşte bende bu gönüllü uzlaştırmacılardan biriyim. Uzlaştırmalarda dosya başına, dosyanın taraf sayısı veuzlaştırma süreçlerindeki başarıya göre bir ödeme yapılmaktadır. Ancak bu, ödemeler hiç bir zaman bir kazanç unsuru olarak görülemez.

Ne zamandır bu işin içindesiniz? İlginç deneyimler yaşadınız mı?

Uzlaştırmacılıkta ilginç deneyimler yaşamamak mümkün değil. Hele insanları seviyorsanız bu deneyimler bazen çok üzücü oluyor. Suça sürüklenen çocuklar, Doğu bölgelerinden ve Suriye'den gelenlerin dramları. Örneğin geçen gün bir dosya vasıtasıyla tanıştığım Suriyeli Ailenin yedi çocuğu vardı. Anne 22 yaşında, yani 12 yaşında evlenmiş. Varındramın gerisini siz yazın. Eğitimsizlik, işsizlik sonundauyuşturucu, hırsızlık, yaralamalar, fuhuş.

Bazen komik, bazen traji komik olaylarda karşılaşılıyor. Bazen de çok hoş olaylara vesile oluyorsunuz. Karı-Koca barışmasına,çocukları eğitime başlamasına, bazı sosyalsorumluluk projelerinin desteklenmesine katkı veriyorsunuz. Tabi dosyalar olumlu kapanıncaadliyelerin de iş yükü azalıyor, toplumsal barış bir şekilde yükselişe geçiyor.

Bir haberde okumuştum " sosyal medya üzerinden yapılan hakaret ve tehdit suçlarına dair" dosyalar uzlaştırmacılıkta en çok yeri işgal ediyormuş. Bu durum halen geçerli mi?

Yüz yılımızın en büyük özelliği bilişim ve iletişim. Artık suçlara bu iki sihirli kelimede bulaşıyor. Bazı kişiler internet, facebook, whatsapp aracılığı ie hakaret ve tehdit suçları işliyorlar. Ciddi de cezaları var. İnsanlar bilmiyorlar. Bazen kendilerine ters gelen haberlere, olaylara hakaret ve tehdide varan yorumlar yazıyorlar ve bundan dolayı da büyük cezalarla karşılaşıyorlar. Bu tip olayları körükleyen, geçim kapısı yapanlar da var tabi. En büyük örnek Adnan Hoca lakaplı kişiydi. Din veya hassas sosyal olayları kullanarak elektronik mecra da hakaret ve tehditalıyor, sonra bunları büyük cezaların tehdidi dolayısıyla vazgeçmek için paraya çeviriyordu. İşin bu kısmı da ayrı bir trajedi.

Birde yakın gelecekte karşılaşacağımız yapay zeka, dron (şimdi de var) sürücüsüz araçların karıştığı suçlar olacak.

Uzlaştırmacı kimliğiniz dışında neler yapıyorsunuz?

Hep çatışmaları uzlaştırmakla uğraşmıyorum. Genç, iş hayatına atılacak arkadaşlara mentörlük, koçluk yapıyorum. En son Limak Vakfının eğitim alanındaki en önemli projelerinden biri, kadınların mühendislik alanında daha fazla var olmasını desteklemek üzere, kapsamlı ve uzun vadeli bir sosyal sorumluluk projesi olarak 2015 yılında başlatılan, Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nde"Koç"olarak görev aldım.

Sizinle MEMYED için beraber çalışmıştık. Bugünlerde yeni bir dernek söz konusu mu?

Benimle MEMYED derneği vasıtasıyla tanışmıştınız. Güzel bir hareketti. Mesleki Yeterliliği istiyor ve destekliyordu. Ancak devletimiz Mesleki Yeterlilik Kurumunu ihdas edince fonksiyonunu yitirdi. Şu sıralarda Onarıcı Adalet Platformu adı altında bir oluşumuniçerisindeyim. Uzlaştırmacının kalitesi, saygınlığı ve bilinirliliğini artması için çaba sarf ediyorum.

Tanıştığımız günden bu yana sürekli okuma ve öğrenme halindesiniz. Şu sıralar şunu da yapsam iyi olur dediğiniz neler var?

Aslında bir çok şeyi yapsam diyorum. Bu yakınlarda Mindfulness - Farkındalıkla ilgili çalışmalar yapıyorum. Bunu yaparken farkettim toplumun büyük bir kısmı otomatik pilota kendini bağlamış hayatı öyle sürdürüyor. Bunabende dahilim. Nasıl geldik bu günlere (farkındalık çalışınca farkettim) şaşırıyorum. Demek ki dualıymışım :)

Mindfulness, sizin hayatınızın ne kadar içinde? Mindfulness ile ilgili birebir çalışmalarınız var mı?

Farkındalık çalışmalarından sonra yapabilirsem bunu gençlere aktarmaya çalışacağım. Çünkü onlar ne kadar Mindful olurlarsa toplum o kadar ilerler. Batıda büyük şirketler yönetimdekilere, okullarda eğitmenle öğrencilere mindful olmayı eğitim- ders olarak veriyorlar.

Toplumumuz yaşlanıyor, bizlerde yaşlanıyoruz. Hayat uzuyor çocuklarda yaşlanıyor. Yaşlıların tecrübelerinden istifade edebilmek, onlardakiörtük bilgiyi gün ışığına çıkartıp kayıt altına almak ve yaşlıları huzur içinde yaşamaları için nasıl bir hukuki yapıya kavuşturmak , ya da var olan kuralları bir araya toplayarak ilgili tarafları mindfulyapmak.

Birde suça sürüklenen çocuklar, mültecilerle ilgili mindful çalışmaları yapmak. Bunları yapmak istiyorum. Yapanları görürsem çok mutlu olacağımı da biliyorum.

İş hayatınız dışında sizi bir gezgin olarak gözlemliyorum. Yeni yerler keşfederken size neler ilham veriyor?

Evet gezmeyi, seyahat etmeyi çok seviyorum. Çünkü insan'ı çok seviyorum. Aslında insan yeni yerler keşfederken kendini keşfediyor. Otomatik pilottan çıkıyor ve kendi oluyor. Her gün durakta aynı numaralı otobüsle, aynı güzergahta seyahat ediyorsunuz ve aynı durakta inip aynı yere gidiyorsunuz. Burada siz bırakın başkalarını, kendinizi bile anlamaz, anlatamazsınız. Seyahat edin, sıhhat bulun, kendinizi bulun, mindful olun.

Sizinle geçirdiğimiz her zaman diliminde muazzam bilgilerle yanınızdan ayrılıyorum. Yazılarımı okuyan kişilere özellikle hayata dair ne söylemek istersiniz?

Sizin yazılarınızı okuyanların aslında bana söyleyecekleri, farkındalığımı arttıracakları şeyler vardır. Sizi okuyup onlardan faydalanacağım. Ancak Ustamın (bir zamanlar şirketinin koordinatörlüğü ve lütfettiği ortaklığını yaptığım bilge adamın) sözü ile bitirmek istiyorum.

"Hayat bir bisiklet gibidir.Sen sürücüsün. Pedal çevirmeye devam, yoksa düşersin"

Hayat sizlerle güzel. Teşekkür ederim.

Ziyaretçi yorumları

Bu habere henüz hiç yorum yazılmamıştır.
Haberle ilgili düşüncenizi buraya yazmak için aşağıdaki 'Bu Haberle İlgili Yorumunuzu Yazın' formunu kullanabilirsiniz.

Bu habere yorum yazın:

Ad Soyad:
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde YeniKadin.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.


Yeni Yenikadın Haberleri

 • Sabahları kolay uyanmanızı sağlayacak 3 hareket
  Sabahları kolay uyanmanızı sağlayacak 3 hareket

  Yoğun iş temposu ve koşturmacada çoğu zaman güzel dinlenip kaliteli bir uyku çekemiyoruz. Durum böyle olunca da sabahları berrak bir zihinle ve iyi dinlenmiş bir vücutla uyanmakta zor olabilir.

  14.9.2019 15:17
 • İlişkinizin kötüye gitmesini engelleyen 5 hareket
  İlişkinizin kötüye gitmesini engelleyen 5 hareket

  İlişkiniz zamanla yıpranabilir ve negatif yöne kayabilir. Bunun önüne geçmek için birlikteliğinize küçük dokunuşlar yapmalı ve ibreyi pozitife çevirmelisiniz.

  14.9.2019 14:43
 • Çocuklara yaban hayatını öğretme rehberi
  Çocuklara yaban hayatını öğretme rehberi

  Kuş bilimciler, Trakya'da yaban hayatını görüntüledi. Doğanın özel detaylarını yansıtan fotoğraflarla özel bir etkinlik yapabilir, çocuğunuza yaban hayatını eğlenceli şekilde öğretebilirsiniz.

  14.9.2019 13:32
 • Aksesuar dünyasında yeni bir soluk: Şeffaf çantalar
  Aksesuar dünyasında yeni bir soluk: Şeffaf çantalar

  İlginç tasarımlar her zaman dikkat çeker. Bu tasarımları üretmeye cesaret eden isimler moda dünyasında ya çok sevilir ya da oldukça dışlanır. Bu günlerde oldukça farklı bir çanta çeşidi kadınların kollarını süsler oldu: Şeffaf çantalar.

  14.9.2019 13:27
 • Dekorasyona farklı bir dokunuş: İskandinav stili
  Dekorasyona farklı bir dokunuş: İskandinav stili

  İşlevsel ve estetik yönü ile dekorasyona yeni bir görünüm kazandıran İskandinav stili, evlerinizde estetiği ve fonksiyonelliği bir araya getiriyor.

  14.9.2019 13:02