Kuran-ı Kerim'de Geçen Bebek İsimleri Haberi - yenikadin.com
Bu sayfayı paylaşın

Kuran-ı Kerim'de Geçen Bebek İsimleri

Yeni doğmuş ya da doğacak çocuğunuza isim bulmak tahmin ettiğinizden çok daha zor olabilir. İşte, şimdilerde çok aranan ve Kuran-ı Kerim'de adı geçen bebek isimleri ve anlamları...

Haber: Kuran-ı Kerim'de Geçen Bebek İsimleri

ACAR : Cesur, becerikli

ACER: Hz.İsmail'in annesi

AHSEN: En güzel

AKAY: Dolunay

ALGAN: Fetheden, alan

ALYADUA: Gökyüzünün yakarışı

ARDA:
1- Hükümdar veya kumandan asası.
2- İşaret olarak yere dikilen çubuk.
3- Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu.
4- Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı.
5- Sonra gelen.

AYŞIL: Ay gibi ışıl ışıl

AZRA: İffete tekabül eden, namuslu ve tertemiz kadın anlamındadır. Kirlerden arındırılmış, masum

BARAN: Yağmur

BELİNAY: Cennette peygamber çiceği

BENGİSU: Ebedilik, ölümsüzlük veren su

BEREN: Güçlü, kuvvetli, akıllı

BERFİN: Kardan yapılmış, tertemiz

BERRA: Doğru sözlü, hayır işleyen kimse.

BERRE: Temizleyici

BETÜL: O'nun nefsani kirlenmelere karşın korunmuşluğunu, iffetli ve onuruna düşkün olduğunu anlamlandır

BÜŞRA: Mutluluk getiren haber

BUĞLEM: Cenneti müjdeleyen melek

BURAK: Yıldırım, şimşek, parıldamak, ışıldamak anlamlarına gelen Berk kelimesinden türetilmiştir.
Hz. Muhammed'in Miraç'a çıkarken bindiği binek.

CEYLİN: Cennetin kapısı, cennete açılan kapı.

DALYA: Yıldız çiçeği.

DİDAR:
1- Yüz, çehre.
2- Görme, görüşme.
3- Görüş kuvveti.
4- Açık meydanda

DİREM:
1-. Akça, para
2- Gümüş para

DUHA:
1- Kuşluk vakti.
2- Kur'an-ı Kerim'de 93. surenin ismi.
EBRAR:
1- Hayır sahipleri.
2- İyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar.

ECHER:
1- Son derece güzel kadın.
2- Gündüz iyi görmeyen karmaşık gözlü.

ECİR:
1- Bir iş ya da emek karşılığı verilen şey.
2- Sevap.
3- Aziz sevgili.

ECRİN: Allah'ın hediyesi anlamını taşımaktadır.

EFGAN: Figan, ağlayıp inleme, feryat.

EFSA: Cennet ırmaklarından birinin adı,sihirbaz

ELYESA: Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bir peygamber

EMİN:
1- Korkusuz kimse.
2- Emniyette olan.
3- İnanan, güvenen.
4- İnanılır, güvenilir.
5- Şüpheye düşmeyen, kati olarak bilen.
6- Emanet olarak idare edilen dairelerin başı.
7-(Hz. Muhammed (s.a.s) ve Cebrail'in adı.

EMİR:
1- Bir kavmin, bir şehrin başı.
2- Büyük bir hanedana mensup kimse.
3- Peygamberimizin soyundan gelen.
4- Kumandan.
5- Abbasi devletinde başkomutan.
6- Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat'tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi.

EMRE: Aşık, dost. Beylerbeyi. Büyük erkek kardeş.

ENER: En yiğit, en kahraman kişi

ENSAR:
1- Yardımcılar, muavinler, müdafiler, koruyucular.
2- Medine'ye hicretle Mekkeli muhacirlere yardım eden, Medineli müslümanlara verilen ad. Kur'an-ı Kerim'de çok geçen kelimelerden birisidir.

ERAY: Ay gibi parlak, temiz erkek.

ERÇİN: Merdiven, basamak.

ERVA:
1- Çok güzel genç.
2- Son derece cesur ve yiğit adam.

ERVA: Temiz ahlaklı kız

ESLEM: Allah'a teslim olmak, doğru yolda ilerleyen

ESREFUNNISA: Kadınların en şereflisi, hanımların en onurlusu anlamına gelir.

EYÜB:
1- Sabırlı.
2- Dönen, pişman olan, günahlarına tevbe eden demektir. Kur'an'da adı geçen peygamberlerden. Güzel sabır sahibi. Allah'ın imtihanına güzellikle sabredip mükafat ve ihsana ulaşmıştır. (Türk dil kuralı açısından "b/p" olarak okunur.)

EZRA:
1- Pek fasih, sözü düzgün adam.
2- Beyaz kulaklı siyah at.

EZRAK: Mavi gözlü. Gök rengi saf ve temiz su
FERMA:
1- Emreden, buyuran.
2- Amir

FEYZAN: Çok bereketli, çok verimli

FÜSUN: Büyü sihir. Şaşırtıcı güzelliğe sahip, hayret verici derecede güzel.

GİZEM: Sır.

GONCA:
1- Henüz açılmamış gül, tomurcuk.
2- Sevgilinin ağzı.

GÖĞEM: Halk dilinde yeşile çalan mor. ( Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.)

GÜRHAN: 1- Hanlar hanı.
2- Kara-Hitay prenslerine verilen ünvan

GÜRKAN: Genç, taze, gelişmiş, serpilmiş.

HÜMA:
1- Devlet kuşu.
2- Saadet, mutluluk

İCLAL: Kudretli büyüklük

İLTEBER: Eski Türklerde vali, kumandan anlamlarında ünvan.

İREM: Cennet

KAAN:
1- Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim.
2- Hakan, hükümdar.

KANSU:
1- Çin'in kuzey batısında önemli bir sınır kenti.
2- Çin'de müslümanların en çok bulunduğu eyalet.

KARİN:
1- Yakın.
2- Nail olan.
3- Hısım komşu.
4- Mabeynci

KATRE:
1- Damla, damlayan şey

KAYHAN: Sert, güçlü sesli okuyucu, kayayı bile delecek güçte sesi olan okuyucu.

KAYRA: Tanrı yardımı; Tanrı'dan ya da büyük bir kimseden Gelen iyilik, kayırma, yardım, destek

KAYRAL: Kayrılan, himaye edilen

KEREM: Cömertlik, soyluluk büyüklük

KEVSER: Cennette bulunduğuna inanılan kutsal su

KORAY: İyice kor rengine gelen ay.

KORÇAN: Ateşli, canlı, hareketli.

KÜBRA: Büyük olan

KUMRU: Güvercinlerden, uzunca kuyruklu boynunun yanlarında benekler bulunan ve güvercinlerden daha küçük olan boz renkli kuş.

MARZİYE: Allah'ın kendisinden razı olduğu, Rabb'ine varmaya hazırlanmış kişi anlamındadır. Bunun diğer bir formu olan isim ise Raziye'dir ki, Allah'tan razı olmuş kişi, Allah'ın kaderine razı olan kadın anlamına gelir.

MERİH: Dünya'dan sonra Güneş'e en yakın olan gezegen

MERT: Sözünün eri, sözünde duran

MİNA: Liman

MİRAY: Ayın ilk günleri

NİSA: Kuranı kerimin 4. suresi anlamı

OGÜN: Anımsanan belirli bir günde doğan.

OĞUZ:
1- Mübarek, saf ve iyi yaratılışlı.
2- Genç, sağlam, güçlü.
3- Türk efsanelerinde geçen büyük bir kahraman. Büyük bir Türk boyu olarak kullanılır

ONUR: Şeref, haysiyet, izzet-i nefs

ORHUN:
1- Orta Asya'da bir ırmak.
2- Orta Asya Türklerinin kullandığı en eski yazı.
3- Yüksek, yüce Hun anlamında

OYTUN:
1- Kutsal, mübarek.
2- Beğenilen, güzel yer. Alçak yer, ova.

OZGAN: Öne geçen, kazanan, başarılı

RANA: Güzel, göze hoş gelen

RAVZA: Suyu yeşilliği bol olan yer bahçe

SARA:
1- Prenses.
2- Hz. İbrahim'in eşi
3- Halis, katkısız, temiz

SARE: Saf temiz

SARP:
1- Çetin, sert, şiddetli.
2- Dik, çıkılması ve geçilmesi zor.

SARPER: Sert, güçlü erkek.

SEDEF:
1- Bazı deniz hayvanlarının (midye, istiridye gibi) sert, beyaz ve parlak kabuğu.
2- Bu kabuktan yapılmış veya süslenmiş eşya.

SEDEN: Uyanık, tetikte, gözü açık olan

ŞEHBAL: Kuş kanadının en uzun tüyü

SELEN: Sel gibi coşkun, taşkın kimse.

SELİKA: Güzel konuşma ve yazma kabiliyeti.

SELVA:
1- Bal.
2- Büyük bıldırcın. Tih çölünde bulundukları sürece, israiloğullarına Allah tarafından kudret helvasıyla birlikte, karınlarını doyurmak için gönderilen kuş.
3- Ekvator da sık balta girmemiş orman

SEMA:
1- İşitme, duyma. Musiki dinleme.
2- Gökyüzü.
3- Felek.

SENA:
1- Övgü ile ilgili.
2- Şimşek parıltısı
3- Şükretme

SERTAÇ: Baştacı, çok sevilen, sayılan.

SERTAP: İnatçı direngen.

SEVDE: Siyah esmer, esmer güzeli. Müminlerin annelerinden birisi Hz. Sevde.

SEVİL: Her zaman sevilen, beğenilen biri olma temennisi

ŞEVVAL: Hicri takvime göre yılın 10. ayı ilk üç günü şeker bayramıdır.

ŞEYMA: Bedeninde ben veya benzer bir izi olanlar.

SEYYIDETUNNISA: Kadınların efendisi.

SEZER: Duyar hisseder anlar.

SORGUN:
1- Bir tür söğüt ağacı.
2- Sıtkı, sert.
3- Çok uzun ve güzel saç.

SOYHAN: Han soyundan gelen.

SUDEN: Hz. Muhammet'in (sav) cennette en çok sevdiği ağacın ismi.

SÜSEN: Çiçekleri iri güzel görünüşlü ve kokulu bir süs bitkisi.

TUANA: Cennete düşen ilk yağmur damlası

UMUT: Ummak beklemek ümit etmek

YAREN: Dost arkadaş

YİĞİT: Güçlü cesur

ZEHRA: Gül yüzlü, parlak yüzlü, çiçek simalı

ZİNNUR: Nur saçan

ZİŞAN:
1- Şanlı şerefli.
2- Canlı.
3- Bir tür lale. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

ZÜMRA: Güzel iyi ahlaklı zeki bilgili kadın29.5.2017 15:06 [9671305]

Ziyaretçi yorumları

Bu habere henüz hiç yorum yazılmamıştır.
Haberle ilgili düşüncenizi buraya yazmak için aşağıdaki 'Bu Haberle İlgili Yorumunuzu Yazın' formunu kullanabilirsiniz.

Bu habere yorum yazın:

Ad Soyad:
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde YeniKadin.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.